Eric Pauwels

Eric Pauwels (België, 1953) is filmmaker, auteur, docent, etnoloog en antropoloog. Aan het INSAS in Brussel studeerde hij theater en geraakte hij geïnteresseerd in de oorsprong ervan: het sacrale ritueel. Zo reisde Pauwels naar Zuidoost-Azië om er sacrale dansen te filmen. Deze choreografie van lichamen in trance bracht hem ertoe ook het werk van dansers van de Mudra-generatie zoals Michèle Anne De Mey en Anne Teresa De Keersmaeker te filmen. Gepassioneerd door cinema en antropologie, behaalde hij een doctoraat aan de Sorbonne bij Jean Rouch, een van zijn belangrijkste invloeden. De afgelopen jaren legde hij zich toe op meer persoonlijke documentaires. De Trilogie de la cabane, bestaande uit Lettre d’un cinéaste à sa fille (2000), Les films rêvés (2010) en La deuxième nuit (2016), bracht hem tot de intieme vorm van het gefilmde dagboek. Hij publiceerde ook verschillende romans.

Een persoonlijke en speelse film in de vorm van een brief waarin de filmmaker zijn dochter antwoordt op de vraag “Papa, waarom maak je geen kinderfilms?”

Een film in briefvorm gericht aan filmmaker en antropoloog Jean Rouch, grondlegger van de cinéma vérité. Ter ere van hem maakte Eric Pauwels deze film die de essentie van cinema en het leven raakt.

Subscribe to Eric Pauwels