Mes entretiens filmés

Mes entretiens filmés bestaat uit drie delen, gefilmd tussen 1995 en 2010. De films kunnen gezien worden als een les in cinema, een manifest van de onafhankelijke film die vrij is van financiële of professionele stress. De films tonen fragmenten van Lehman’s films en interviews met Freddy Buache en andere filmgezichten zoals Jean Rouch, Paul Meyer, Robert Kramer, Jonas Mekas en Noël Godin. Het zijn geen interviews in de strikte zin van het woord, maar eerder kleine gesprekken tussen vrienden die allemaal deel worden van de mise-en-scène.

De prijs voor het huren van één deel is € 3,50 voor een huurperiode van 3 dagen.
De prijs voor het huren van alle delen is € 9 voor een huurperiode van 14 dagen.